«ܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
{{ܐܘܪܒ}}
 
'''ܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ''' [[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܝܬ]]: (Compact disc ܐܘ - CD‏) ܗܘ ܩܘܪܨܐ ܚܙܒܝܐ ܡܬܦܠܚ ܠܚܡܝܐ ܒܘܝܢ̈ܐ. ܫܪܫܐܝܬ ܐܬܨܢܥ ܠܚܡܝܐ ܩܠܐ ܒܫܘܘܕܥ̈ܐ ܪܩܡܝ̈ܐ.
[[ܠܦܦܐ:CD layers.svg|thumb |left| 300px|ܦܘܫܩܐ ܕܡܕܝܪ̈ܐ ܕܩܘܪܨܐ.<br />A. ܡܕܝܪܐ ܡܢ ܦܘܠܝܟܪܒܘܢ ܐܝܬ ܒܗ ܪܡܙܐ ܚܠܝܨܐ.<br />B .ܡܕܝܪܐ ܥܛܘܦܐ ܠܗܦܟܐ ܙܗܪܝܪܐ ܕ[[ܠܝܙܪ]].<br />C. ܡܕܝܪܐ ܡܠܓܡܐ ܡܥܕܪܢܐ.<br />D. ܡܫܦܪܬܐ ܛܒܥܬܐ ܡܢ ܡܨܢܥܢܐ.<br />E. ܙܗܪܝܪܐ ܕܠܝܙܪ ܗܓܐ ܩܘܪܨܐ ܘܗܦܟ ܠ[[ܕܐܝܘܕ ܒܗܪܢܐ]] ܡܫܬܚܠܦ ܠܘܪܝܕܐ ܩܠܝ̈ܐ ܠ [[ܫܘܘܕܥܐ ܟܗܪܒܝܐ]].]]
[[ܠܦܦܐ:Compact_disc.svg|thumb|ܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ]]
[[ܠܦܦܐ:CD drive lens.jpg|thumb|left|200px| ܛܟܣܐ ܕܚܙܝ̈ـܬܐ ܠܦܪܢܝܬܐ ܕܗܓܝܐ.]]
 
{{ infobox
| title = [[ܩܘܪܨܐ ܚܙܒܝܐ]]
| datastyle = text-align: Right
 
| data1 = <span>
* [[ܩܘܪܨܐ ܚܙܒܝܐ]]
* [[ܛܪܝܢܬܐ ܕܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ]]
 
</span>
 
| header2 = ܬܓܡܐ ܕܩܘܪܨܐ ܚܙܒܝ̈ܐ
| data3 = <span>
* [[ܒܠܘ ܪܐܝ]]Blue Ray
* [[ܕܝ ܦܝ ܕܝ]]DVD
* [[ܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ]]CD
* [[ܩܘܪܨܐ ܕܗܘܠܘܓܪܦܝܟ]] Holographic Cd
* [[ܐܣܛܘܢ̈ܐ ܕ[[ܦܝܕܝܘ]] ܪܩܡܝ̈ܐ ܥܠܝܐ ܕܚܪܝܦܘܬܐ]]High definition Versatile Multilayer Disc (HD VMD)
* [[ܩܘܪܨܐ ܕ[[ܢܝܢܬܝܢܕܘ]] ܕܠܥܒ̈ܐ ܚܙܒܝܐ]]Nintendo optical disc
 
</span>
 
 
| header4 = ܐܦ ܚܙܝ
| data5 = <span>
* [[ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܨܥܝ̈ܬܐ ܕܚܡܝܐ ܚܠܝܨܐ]]
 
</span>
 
| below = {{navbar|ܩܘܪܨܐ ܚܙܒܝܐ}}
 
}}<includeonly></includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>
 
 
 
 
== ܐܦ ܚܙܝ ==
724

edits

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ