«ܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
| header2 = ܬܓܡܐ ܕܩܘܪܨܐ ܚܙܒܝ̈ܐ
| data3 = <span>
* [[ܒܠܘ ܪܐܝ]]Blue Ray
* [[ܕܝ ܦܝ ܕܝ]]DVD
* [[ܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ]]CD
* [[ܩܘܪܨܐ ܗܘܠܘܓܪܦܝܕܗܘܠܘܓܪܦܝܟ]] Holographic Cd
* [[ܐܣܛܘܢ̈ܐ ܕ[[ܦܝܕܝܘ]] ܪܩܡܝ̈ܐ ܥܠܝܐ ܕܚܪܝܦܘܬܐ]]
* [[ܩܘܪܨܐ ܕ[[ܢܝܢܬܝܢܕܘ]] ܕܠܥܒ̈ܐ ܚܙܒܝܐ]]
 
</span>
| header4 = ܐܦ ܚܙܝ
| data5 = <span>
* [[ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܨܥܝܬܐܕܡܨܥܝ̈ܬܐ ܕܚܡܝܐ ܚܠܝܨܐ]]
 
</span>
 
| below = {{navbar|قرصܩܘܪܨܐ بصريܚܙܒܝܐ}}
 
}}<includeonly></includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>
1,302

edits

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ