«ܓܘܕ ܫܪܠܘܛ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
ܙܥܘܪܐ.
(ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.)
ܙ (ܙܥܘܪܐ.)
[[ܠܦܦܐ:GoodcharlotteinKL.JPG|thumb|200px|ܗܝ ܓܘܕܐ ܕܓܘܕ ܫܪܠܘܛ]]
 
'''ܓܘܕ ܫܪܠܘܛ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]] Good Charlotte) ܗܝ ܓܘܕܐ ܕ[[ܡܘܣܝܩܝ]] ܕ[[ܪܘܩ]] ܒ[[ܐܬܪܐ]] ܕ[[ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ|ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ]] ܘܡܫܬܣܗ ܪܘܚܝܐ ܒܫܢܬܐ ܕ1996. ܫܩܠܗ ܫܡܗ ܕܓܘܕ ܫܪܠܘܛ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܙܥܘܪܐ ܡܢ [[ܟܪܘܠ ܒܝܓ ܝܘܪܟ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܓܘܕܐ ܡܘܣܝܩܝܐܡܘܣܝܩܝܬܐ]]
 
[[bg:Гуд Шарлът]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ