«ܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ 'thumb|ܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ '''ܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ''' ܐܢܓܠܝܬ (Compact disc ܐܘ - CD‏) ܗܘ ܩܘܪܨܐ ܚ...'
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ 'thumb|ܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ '''ܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ''' ܐܢܓܠܝܬ (Compact disc ܐܘ - CD‏) ܗܘ ܩܘܪܨܐ ܚ...')
(No difference)
1,302

edits

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ