Jump to content

«ܣܢ (ܢܗܪܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (ܐܣܪܐ)
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Bridge over seine bs.jpg|thumb|ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܣܝܢ]]
[[ܠܦܦܐ:Seine drainage basin.png|thumb|ܫܚܠܐ ܕܢܗܪܐ ܕܣܝܢ]]
'''ܣܢ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ|ܦܪܢܣܐܝܬ]]: La Seine‏) ܗܘ ܚܕ ܡܢ [[ܢܗܪܐ|ܢܗܪ̈ܐ]] ܪ̈ܝܫܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܦܪܢܣܐ]]܀
 
'''ܣܢ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ|ܦܪܢܣܐܝܬ]]: La Seine‏) ܗܘ ܚܕ ܡܢ [[ܢܗܪܐ|ܢܗܪ̈ܐ]] ܪ̈ܝܫܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܦܪܢܣܐ]]. ܣܢ ܗܘ ܚܕ ܡܢ [[ܐܘܪܚܐ|ܐܘܪ̈ܚܐܐܘܪ̈ܚܬܐ]] ܕܣܦـܢܐܕܣܦܢ̈ܐ ܕ[[ܬܓܪܘܬܐ]]. ܗܘܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܫܪܫܐܫܪ̈ܫܐ ܕܓܪܫܕܓܪܫܝܢ ܡܫܢܝܢܘܬܐ ܩܐ ܐܬܪܐܠܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܩܐ ܡܕܝܢܬܐܠܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܦܐܪܝܣ]]. ܐܘܪܟܐ ܕܢܗܪܐ ܕܣܢ ܗܘ 776 km܀
ܐܘܪܟܐ ܕܢܗܪܐ ܕܣܝܢ ܗܘ 776ܟܝܠܘܡܬܪܐ.
 
{{commonscat|Seine}}
 
[[ܠܦܦܐ:Seine drainage basin.png|thumb|ܫܚܠܐ ܕܢܗܪܐ ܕܣܝܢ]]
 
[[ܣܕܪܐ:ܢܗܪܘܬܐ]]
[[ܣܕܪܐ:ܢܗܪܘܬܐ ܒܦܪܢܣܐ]]
 
[[ar:السين]]