«ܒܫܐܪܐ ܦܛܪܘܣ ܐܠܪܐܥܝ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
no edit summary
ܙ
ܡܪܝ '''ܒܫܐܪܐ ܦܛܪܘܣ ܐܠܪܐܥܝ''' (ܐܬܝܠܕ 25 ܫܒܐܛ 1944)، ܗܘ [[ܦܛܪܝܪܟܐ]] ܘܪܝܫܐ ܕ[[ܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ]]. ܐܬܝܠܕ ܒܡܬܢ ܒ[[ܠܒܢܘܢ]] ܘܐܬܣܝܡ ܟܗܢܐ ܒܫܢܬ 19761967. ܦܠܚ ܒ[[ܦܪܣ ܩܠܐ]] ܕ[[ܡܕܝܢܬܐ ܕܘܛܝܩܢ|ܘܛܝܩܢ]] ܒ[[ܪܗܘܡܐ]] ܘܒܗܐ ܐܚܕ ܕܩܛܘܪܐܬ ܒܢܡܘܣܐ܀
 
ܐܬܓܒܝ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ ܒ15 ܐܕܪ 2011܀
724

edits

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ