«ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
ܒܕܩܬ ܐܣܪܐ.
(ܕܟܝܬ.)
ܙ (ܒܕܩܬ ܐܣܪܐ.)
[[ܠܦܦܐ:New_Brunswick,_Canada.svg‎|thumb|250px|ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ ܒܩܢܕܐ]]
 
'''ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]] New Brunswick܄ [[ܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ|ܦܪܢܣܐܝܬ]] Nouveau-Brunswick) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕ[[ܩܢܕܐ]]܂ ܠܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ ܐܝܬ ܬܚܘܡ̈ܐ ܥܡ ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕ[[ܢܘܒܐ ܣܩܘܛܝܐ]] ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܘܕ[[ܩܝܒܩ (ܗܘܦܪܟܝܐ)|ܩܝܒܩ]] ܡܢ ܓܪܒܝܐ܂ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ ܗܝ [[ܦܪܝܕܪܝܩܛܘܢ]] ܘܡܕܢܝܬܐ ܪܒܬܐ ܗܝ [[ܣܝܢܛ ܓܘܢ]]܀
 
{{ܗܘܦܪܟܝܣ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܩܢܕܐ}}

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ