«ܐܘܢܛܐܪܝܘ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
ܐܚܪ̈ܢܐ.
(ܕܟܝܬ.)
ܙ (ܐܚܪ̈ܢܐ.)
[[ܠܦܦܐ:Ontario, Canada.svg|thumb|250px|ܐܘܢܛܐܪܝܘ ܒܩܢܕܐ]]
 
'''ܐܘܢܛܐܪܝܘ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]] Ontario) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕ[[ܩܢܕܐ]]܂ ܠܐܘܢܛܐܪܝܘ ܐܝܬ ܬܚܘܡ̈ܐ ܥܡ ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕܩܢܕܐܒܩܢܕܐ ܕ[[ܡܐܢܝܛܘܒܐ]] ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܘܕ[[ܩܝܒܩ]] ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܘܥܡ ܐܬܪ̈ܐ ܕܒ[[ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ|ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܩܐ]] ܕ[[ܡܢܝܣܘܬܐ]] ܘܕ[[ܡܫܝܓܢ]] ܘܕ[[ܐܘܗܐܝܘ]] ܘܕ[[ܦܢܣܝܠܒܐܢܝܐ]] ܘܕ[[ܢܝܘ ܝܘܪܩ (ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ)|ܢܝܘ ܝܘܪܩ]] ܡܢ ܬܝܡܢܐ܂ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܘܢܛܐܪܝܘ ܗܝ [[ܛܘܪܘܢܛܘ]]܀
 
{{ܗܘܦܪܟܝܣ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܩܢܕܐ}}

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ