«ܣܦܪ ܡܠܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
ܒܕܩܬ ܐܣܪܐ.
(ܐܚܪ̈ܢܐ.)
ܙ (ܒܕܩܬ ܐܣܪܐ.)
[[ܠܦܦܐ:BilingualDictionaries.jpg|thumb|ܣܦܪ̈ܝ ܡ̈ܠܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ]]
 
'''ܣܦܪ ܡ̈ܠܐ''' ܐܘ '''ܠܟܣܝܩܘܢ''' ܐܘ '''ܠܗܟܣܝܩܘܢ''' (ܡܢ [[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ|ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ]]: λεξικόν) ܐܝܬܘܗܝ [[ܟܬܒܐ (ܣܦܪܐ)|ܟܬܒܐ]] ܕܐܝܬ ܒܗ [[ܡܠܬܐ (ܡܡܠܠܐ)|ܡ̈ܠܐ]] ܘܕܝܗܒ ܣܘܟܠܐ ܠܟܠ ܡܠܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܣܦܪ ܡ̈ܠܐ ܠܚܕ [[ܠܫܢܐ|ܠܫܢ]] ܒܠܚܘܕ ܐܘ ܣܦܪ ܡ̈ܠܐ ܒܝܢܬ ܠܫܢ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܐܘܟܝܬ [[ܬܘܪܓܡܐ]] ܒܝܢܬ ܠܫܢ̈ܐ܀
 
[[af:Woordeboek]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ