«ܚܝܬ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
Fixed link.
ܙ (Fixed typos.)
ܙ (Fixed link.)
{{ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܬ}}
 
<big><big> '''ܚܝܬ''' ܝܠܵܗܿ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܓܵܘ [[ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܬ]]܄ [[ܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ]]܄ [[ܐܠܦܒܝܬ ܗܘܕܝܐܥܒܪܝܐ]]܄ ܘ[[ܐܠܦܒܝܬ ܥܪܒܝܐ]]܀
 
[[als:ח]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ