Jump to content

«ܩܘܪܒܢܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܚܪܢܐ
(+ ܫܡܐ ܝܘܢܝܐ)
ܙ (ܐܚܪܢܐ)
 
ܐܝܬܘܗܝ ܚܡܫܐ ܙܕ̈ܩܝܗ̇ ܕܢܣܘܒܘܬܐ ܩܘܪܒܢܐ (ܠܦܘܬ [[ܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ]]):
# ܕܢܗܘܐ ܗܘ ܕܡܫܬܘܬܦ ܬܒ ܘܐܘܕܝ [[ܚܬܝܬܐܚܛܝܬܐ|ܒܚܛܗ̈ܘܗܝ]];
# ܕܢܗܘܐ ܝܕܥ ܐܪ̈ܙܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ;
# ܕܢܗܘܐ [[ܐܝܩܪܐ]] ܕܐܪܙܐ ܗܢܐ;
2,685

edits