«ܚܝܬ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
Fixed typos.
ܙ (Fixed links.)
ܙ (Fixed typos.)
{{ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܬ}}
 
<big><big> '''ܚܝܬ''' ܝܼܠܵܐ ܚܵܐܝܠܵܗܿ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܓܘܼܓܵܘ [[ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܬ]]܄ [[ܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ]]܄ [[ܐܠܦܒܝܬ ܗܘܕܝܐ]]܄ ܘܼ ܘ[[ܐܠܦܒܝܬ ܥܪܒܝܐ]]܀
 
[[als:ח]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ