«ܟܦ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
Misc.
(Misc.)
ܙ (Misc.)
{{ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ}}
 
'''ܟܦ''' ܗܝ ܐܬܘܬܐ ܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ]]܄ ܘܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ]]܄ ܘܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ]]܄ ܘܘܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܥܪܒܝܐ]]܀
 
[[als:כ]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ