«ܓܫܪܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
Added pronunciation, misc.
ܙ (fr label)
(Added pronunciation, misc.)
[[ܠܦܦܐ:GoldenGateBridge-001.jpg|thumb|300px|[[ܓܫܪܐ ܕܒܒܐ ܕܗܒܢܝܐ]] ܒ[[ܣܐܢ ܦܪܢܣܝܣܩܘ]]]]
 
'''ܓܫܪܐ''' ܗܘ ܒܢܝܢܐ ܕܐܬܢܓܕ ܒܥܠ [[ܦܩܥܬܐ|ܦܩܥ̈ܬܐ]] ܘܒܘܥܠ [[ܢܚܠܐ|ܢܚ̈ܠܐ]] ܘܒܘܥܠ [[ܥܘܡܩܐ|ܥܘܡܩ̈ܐ]] ܘܒܘܥܠ [[ܢܗܪܐ|ܢܗܪ̈ܘܬܐ]] ܓܝܪ ܥܒܪܐ ܕܣܟܪ̈ܐ܀
{{Link FA|fr}}
 
{{ܪܬܡܐ|ܓܸܫܪܵܐ|ܓܸܫܪܹ̈ܐ|ܓܶܫܪܳܐ|ܓܶܫܪܷ̈ܐ}}
 
{{Link FA|fr}}
 
[[an:Puent]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ