«ܒܡܩܘ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
Fixed link.
(Cleanup.)
ܙ (Fixed link.)
[[File:Bamakolooking north from the old bridge.jpg|thumb|300px|ܒܡܩܘ]]
 
''' ܒܡܩܘ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ|ܦܪܢܣܐܝܬ]]: Bamako) ܗܝ [[ܐܪܫܟܝܬܐ]] ܕ[[ܡaܠܝܡܐܠܝ]]܂ ܐܝܬ 1,690,471 ܐܢܫ̈ܐ ܒܒܡܩܘ ܝܘܡܢܐ܀
 
[[Category:ܡܐܠܝ]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ