«ܡܬܝ ܡܟܣܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
no edit summary
(ܕܦܐ ܚܕܬܐ)
 
ܙ
 
 
'''ܡܬܝ ܡܟܣܐ''' ܐܘ '''ܡܬܝ ܐܘܢܓܠܣܛܐ''' ܐܘ ܠܘܝ ܐܝܟ [[ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܠܘܩܐ]] ܘ[[ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܪܩܘܣ]]܇ ܚܕ ܡܢ [[ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚܐ|ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ]] ܕ[[ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ]]. ܗܘܐ ܡܟܣܐ ܟܕ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗ ܬܐ ܒܬܪܝ ܘܐܙܠ ܒܬܪܗ (ܡܬܝ 9:9). ܟܬܒ [[ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܬܝ]] ܚܕܐܚܕ ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ̈ܐ ܕ[[ܕܝܐܬܝܩܝ ܚܕܬܐ]]܀
 
{{Template:ܐܪܒܥܐ ܐܘܢܓܠܣܛܐ}}
2,927

edits

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ