«ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
ܙ
*[[ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ]]
*[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]]
<br clear=all />
<center>
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;"
|-
| align="center" style="background:#ccccff" width="100%" | '''[[ܓܒܐ|ܓܒ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ]]'''
|
|-
| [[ܓܒܐ ܕܒܥܬ]] <b>·</b> [[ܚܙܒܐܠܠܗ]] <b>·</b> [[ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] <b>·</b> [[ܡܛܟܣܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܝܡܩܪܛܝܬܐ]] <b>·</b> [[ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ]] <b>·</b> [[ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܦܘܐܪܬܐ ܪܝܟܐ]] <b>·</b> [[ܙܘܥܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܐܬܘܪܝܐ]] <b>·</b> [[ܚܝܠܐ ܠܒܢܢܝܐ]] |}
 
[[category:ܓܒܐ]]
634

edits

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ