«ܫܝܪܢܐܟ (ܗܘܦܪܟܝܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
ܫܝܪܢܐܟ ܐܝܬ̥ܝܗ̊ ܚܕܐ ܡܢ ܪܒ ܗܘܦܪ̈ܟܝܐ ܕ ܩܛܢܝܘܬܐ ܕ [[ܬܘܪܟܝܐ]]܆ ܘܢܦܠܐ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ [[ܬܘܪܟܝܐ]]܆ ܡܕܢܚܐ ܕ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ [[ܡܪܕܝܢ]]܆ ܘܐܝܬ ܒܗ ܩܘܪ̈ܝܐܣ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܣܓܝܐܬ̥̈ܐ܆ ܐܟ [[ܐܙܟ]] ܘ [[ܡܝܕܢ]] (ܐܘ ܡܝܕܘܢ) ܘ [[ܟܦܫܢܐ]] ܘ [[ܚܕܠ]] ܘ[[ܒܣܒܪܝܢܐ]] ܆ ܘ ܐܣܦܣ ܘܥܡܝܪܝܢ ܘܬܠ ܒܠ ܘܣܛܪ... ܘܥܕܟܝܠ ܝܘܡܢܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܝܕܢ ܘܒܣܒܪܝܢܐ ܥܡܝܪܝܢ (ܐܘܟܝܬ ܡܠܝܢ) ܡܢ ܐ̱ܢܫܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܥܕܬ̈ܐ ܥܡܝܪ̈ܬܐ ܣܓܝܐܬ̈ܐ.
[[Category:ܛܘܪܩܝܐܗܘܦܪ̈ܟܝܐ ܕܬܘܪܟܝܐ]]
 
[[ar:شيرناك (محافظة)]]
634

edits

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ