«ܒܨܪܐ (ܗܘܦܪܟܝܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
New page: thumb|ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܨܪܐ '''ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܨܪܐ ''' (ܥܪܒܝܐ: محافظة البصرة) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕ[[ܥ...
(New page: thumb|ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܨܪܐ '''ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܨܪܐ ''' (ܥܪܒܝܐ: محافظة البصرة) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕ[[ܥ...)
(No difference)
2,927

edits

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ