«ܒܪ ܐܢܫܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
 
No edit summary
[[Image:Hong Kong Skyline Restitch - Dec 2007.jpg|thumb|200px400px|ܐܢ ܒܪ ܢܫܐ ܣܘܡܐ ܟܢܫܐ ܣܓܝ ܡܫܘܫܘܛܐ ܐܟܼ ܗܕܐ ܣܪܬܐ ܒ[[ܗܘܢ ܟܘܢ]]]]
ܗܘ '''ܒܪ ܢܫܐ''' ܐܬܼܝ ܡܢ [[ܚܒܫܬܐ]] ܕ[[ܐܦܪܝܩܐ]] ܩܕܡ 200.000 ܫܢܝܐ. ܐܢ ܒܪ ܢܫܐ ܐܝܬܗ ܡܐܚܐ [[ܡܫܘܫܘܛܐ]] ܘܥܡܗ ܩܘܕܪܝܢ ܕܡܡܠܠܢ ܒ[[ܠܫܢܐ]] ܡܫܚܠܦܐ܀

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ