«ܚܝܬ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
Misc.
ܙ (Fixed link.)
ܙ (Misc.)
{{ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ}}
 
<big><big> '''ܚܝܬ''' ܗܝ ܐܬܘܬܐ ܓܘ ܕ[[ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ]]܄ [[ܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ]]܄ [[ܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ]]܄ ܘ[[ܐܠܦܒܝܬ ܥܪܒܝܐ]]܀
 
[[als:ח]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ