ܣܕܪ̈ܐ ܐܣܝܪ̈ܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ܬܘܚܡܐ ܐܚܪܢܐ‎‏ (153 ܗܕ̈ܡܐ)
 2. ܡܫܝܚܝܘܬܐ‎‏ (134 ܗܕ̈ܡܐ)
 3. ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ‎‏ (120 ܗܕ̈ܡܐ)
 4. ܝܘܠܦܢ ܨܪܘܝܘܬܐ‎‏ (113 ܗܕ̈ܡܐ)
 5. User en‎‏ (95 ܗܕ̈ܡܐ)
 6. ܘܝܩܦܝܕܝ̈ܝܐ ܥܠ ܠܫܢ̈ܐ‎‏ (72 ܗܕ̈ܡܐ)
 7. ܝܗܘܕܝܘܬܐ‎‏ (68 ܗܕ̈ܡܐ)
 8. User templates‎‏ (67 ܗܕ̈ܡܐ)
 9. ܩܠܒ̈ܐ‎‏ (64 ܗܕ̈ܡܐ)
 10. ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ‎‏ (55 ܗܕ̈ܡܐ)
 11. ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ‎‏ (52 ܗܕ̈ܡܐ)
 12. ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ‎‏ (49 ܗܕ̈ܡܐ)
 13. ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ‎‏ (42 ܗܕ̈ܡܐ)
 14. User fr‎‏ (42 ܗܕ̈ܡܐ)
 15. User de‎‏ (41 ܗܕ̈ܡܐ)
 16. ܠܫܢܐ‎‏ (38 ܗܕ̈ܡܐ)
 17. ܬܘܕܝܬܐ‎‏ (38 ܗܕ̈ܡܐ)
 18. Noindexed pages‎‏ (33 ܗܕ̈ܡܐ)
 19. Pages with broken file links‎‏ (31 ܗܕ̈ܡܐ)
 20. User es‎‏ (30 ܗܕ̈ܡܐ)
 21. ܗܘܐ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (26 ܗܕ̈ܡܐ)
 22. ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ‎‏ (26 ܗܕ̈ܡܐ)
 23. User ru‎‏ (22 ܗܕ̈ܡܐ)
 24. User ar‎‏ (22 ܗܕ̈ܡܐ)
 25. ܒܝܬܝܘܬܐ‎‏ (22 ܗܕ̈ܡܐ)
 26. ܕܪܐ ܩܕܡܝܐ‎‏ (21 ܗܕ̈ܡܐ)
 27. ܚܝܘܬܐ‎‏ (21 ܗܕ̈ܡܐ)
 28. User nl‎‏ (20 ܗܕ̈ܡܐ)
 29. ܗܘܦܪܟܝܣ ܕܛܘܪܩܝܐ‎‏ (20 ܗܕ̈ܡܐ)
 30. Table cell templates‎‏ (19 ܗܕ̈ܡܐ)
 31. ܝܥܝܬܐ‎‏ (19 ܗܕ̈ܡܐ)
 32. ܗܘܦܪܟܝܣ ܕܥܝܪܐܩ‎‏ (19 ܗܕ̈ܡܐ)
 33. User it‎‏ (18 ܗܕ̈ܡܐ)
 34. ܡܢܝܢܐ‎‏ (17 ܗܕ̈ܡܐ)
 35. ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ‎‏ (17 ܗܕ̈ܡܐ)
 36. User he‎‏ (15 ܗܕ̈ܡܐ)
 37. ܗܘܦܪܟܝܣ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܩܢܕܐ‎‏ (15 ܗܕ̈ܡܐ)
 38. ܘܝܩܝܦܕܝܐ‎‏ (15 ܗܕ̈ܡܐ)
 39. User ja‎‏ (15 ܗܕ̈ܡܐ)
 40. ܝܪܚܐ ܕܫܢܬܐ‎‏ (15 ܗܕ̈ܡܐ)
 41. User zh‎‏ (15 ܗܕ̈ܡܐ)
 42. ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (14 ܗܕ̈ܡܐ)
 43. Wikipedia protected templates‎‏ (14 ܗܕ̈ܡܐ)
 44. User arc‎‏ (14 ܗܕ̈ܡܐ)
 45. User la‎‏ (14 ܗܕ̈ܡܐ)
 46. User tr‎‏ (13 ܗܕ̈ܡܐ)
 47. User eo‎‏ (12 ܗܕ̈ܡܐ)
 48. ܩܠܒܐ ܐܬܘܬܐ ܕܐܝܣܘ‎‏ (12 ܗܕ̈ܡܐ)
 49. User sv‎‏ (12 ܗܕ̈ܡܐ)
 50. ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܐܘܪܒ ܦܐܬܬܐ‎‏ (12 ܗܕ̈ܡܐ)

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)